duurzaam ondernemen

Het makkelijkste te realiseren in een duurzaam ondernemerschap is bewust te eten. Simpeler kan het niet, het betekent gewoon, dat je geen dieren of hun producten eet, want om die te kunnen eten, moeten die eerst heel veel planten eten, voordat jij ze kunt eten. De voedingstoffen uit dat veevoer kan je meteen al zelf opeten, scheelt bijna een factor 5 in de hoeveelheid te produceren planten.

DaantjeFoodDrinks

En als extra groot voordeel, het vermindert de momentele broeikast van ons klimaat werkelijk substantieel, zeker in vergelijk met het verminderen van de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen.